Tặng cặp bò cho gia đình bà Hoàng Thị Nhót thoát nghèo bền vững