Trường tiểu học 19-5

Trường tiểu học 19-5

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT 03/01/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2016-2017. Ngày 14/4/2017, tại Trường Tiểu học 19/5 đã diễn ra hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm…
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG SỐ 03

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG SỐ 03

Sinh hoạt chuyên môn cụm các trường tiểu học Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT 03/01/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2016-2017. Ngày 14/4/2017, tại Trường Tiểu học 19/5 đã diễn…